Vũ Thảo My x Thái Trinh x Giang Hồng Ngọc – Bad Boy (Đông Nhi Cover Swing Version) (Live)Advertisements