Sơn Tùng M-TP – Lạc Trôi (Live)


LIVE @ ONE OF THE BIGGEST VPOP FESTIVAL 2017 “Mùa Hè Không Độ 2017”

AUDIO 128kbps:
Lạc Trôi (Single) – Sơn Tùng M-TP
AUDIO 320kbps:
Lạc Trôi (Single) – Sơn Tùng M-TP

Advertisements