Hoàng Thuỳ Linh x Chi Pu – Đón Xuân Tuyệt Vời [MV]


** WORLD PREMIERE **
DON’T FORGET GO TO VIETNAM NEW YEAR 2017 ON 28TH JANUARY
COME AND CELEBRATE “TET VIETNAM 2017” 😉 😉 😉

AUDIO 128kbps:
Đón Xuân Tuyệt Vời- Hoàng Thùy Linh-Chipu

Advertisements